Ouderwerking

De ouderwerking van Daltonschool Zolder heeft als doel de school financieel te ondersteunen. Daltonschool Zolder organiseert heel wat extra's voor de kinderen en deze extra's kunnen niet alleen gefinancierd worden door de officiële subsidies. Deze ouderwerking verwerft extra gelden door het organiseren van leuke activiteiten. De opbrengst van deze activiteiten gaat naar projecten in Daltonschool Zolder, projecten ter verbetering, ter aanvulling en verfraaiing van de school. Deze activiteiten hebben tevens tot doel meer verbondenheid te creëren tussen ouders onderling en tussen de ouders en de school.

Op regelmatige basis wordt er een oudervergadering georganiseerd. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd door de directie.

Oudervergaderingen schooljaar 2023-2024:
- Dinsdag 10 oktober 2023 om 19u
- Dinsdag 5 maart 2024 om 19u

Voor zij die niet graag vergaderen of er de tijd niet voor hebben, zoeken we ook medewerkers voor hulp bij activiteiten. In het begin van het schooljaar wordt er een oproep voor de werkgroepen gedaan waarvoor je je kan inschrijven.

Scroll naar boven