De praktijk

Om de daltonvisie in de praktijk om te zetten baseren we ons op een aantal onderwijs- en opvoedkundige technieken die de basis vormen voor het alledaags gebeuren binnen de klas en binnen de school. Deze technieken bieden een duidelijke structuur. Ze geven houvast aan zowel de leerling als de leerkracht en toch blijven ze een flexibel iets waarbinnen in de praktijk kan geëxperimenteerd kan worden.

Groepen en jaarklassen
Daltontaken en Daltontijd
Daltonbabbel
Dagplanning en weekplanning
Daltonkunst

Groepen en jaarklassen

In Daltonschool Zolder kiezen we bewust voor combinatiegroepen en jaarklassen omwille van de positieve aspecten van het werken met heterogene groepen en ervaringen in homogene groepen. De kinderen krijgen voor rekenen en onderdelen van taal wel instructies met hun jaargroep maar andere activiteiten worden ook met de ganse klas gedaan. Doordat er niet altijd klassikaal gewerkt wordt, moeten de kinderen ook al heel vroeg leren om zelfstandig aan het werk te gaan, om oplossingen te zoeken wanneer een probleem zich voordoet. Gaandeweg leren ze zo wanneer ze hulp van de leerkracht of een andere leerling moeten of kunnen vragen maar ze ervaren eveneens dat ze problemen zelf aankunnen, wat hun zelfbeeld enorm versterkt en hen zelfzeker maakt voor uitdagingen in de toekomst.

Daltonbabbel

Je gedachten, gevoelens, overtuigingen onder woorden brengen, naar anderen luisteren, respectvol reageren op anderen,  zijn allemaal vaardigheden die belangrijk zijn in de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. De Daltonbabbel aan het begin van de schooldag biedt hiertoe constante ontwikkelingskansen.

Dagplanning en weekplanning

Iedere dag begint met het overlopen van de kalenders en de planning. Via het steeds opnieuw opbouwen en overlopen van de kalender wordt invulling gegeven aan begrippen van tijd, het weer en cyclussen hiervan. Kinderen worden vertrouwd gemaakt met de woorden die hierbij gebruikt worden en aangemoedigd om ze zelf te gebruiken.

Via de dagplanning leren kinderen het verloop van een schooldag kennen. Langzaamaan wordt overgegaan naar een weekplanning. Kinderen kunnen de kalender en het weekplan gebruiken om structuur aan te brengen in hun schoolleven. Dit biedt houvast en geeft richting aan hun handelen.

Daltontaken en daltontijd

Leren is een zaak voor zowel de leerkracht als de leerling en verantwoordelijkheid ligt dan ook bij beiden. Door middel van Daltontaken krijgt de leerkracht de mogelijkheid om te differentiëren, om bepaalde kinderen andere, moeilijkere of meer opdrachten te geven, naargelang de leerbehoeften van de kinderen. De leerkracht beslist wanneer er instructie gegeven wordt over nieuwe onderwerpen maar niet wanneer de leerlingen aan een bepaalde taak moeten werken. Dat mogen de leerlingen zelf kiezen. Ze moeten dus wel leren hun werk te plannen. De afspraak met de leerkracht is dat alles klaar en verbeterd moet zijn op het einde van de week! In de kleuterklas wordt gestart met taakjes en in de loop van het lagere schoolparcours wordt dit uitgebreid en moet de leerling meer verantwoordelijkheid nemen bij het plannen en uitvoeren van Daltontaken.

Daltonkunst

Drama, beeld, muziek, beweging en media in al zijn  vormen, daar richten we ons op.

Daltonschool Zolder koos voor een eigen accent: Daltonkunst.

Wij vinden het belangrijk om de muzische vorming, het kunstonderwijs, serieus te nemen en vinden dat dit ons specifiek onderwijs nog levendiger, concreter en aanschouwelijker maakt. Want aan kunst doen, in al zijn mogelijke vormen, stimuleert kinderen, inspireert kinderen en motiveert hen.

Kunst vormt de rode draad waarmee al onze andere domeinen en onze daltonpijlers verweven zijn. Door ons muzisch accent te leggen in onze daltontaken, keuzetaken, projecten,  stimuleren we het creatief denkvermogen van onze kinderen en boekt dit op termijn ook een leerwinst voor de andere domeinen.

Want

muziek stimuleert taalontwikkeling, een toneelspel zorgt voor een betere lichaamshouding tijdens een spreekopdracht en door een rekenverhaal te dramatiseren wordt de rekenhandeling zoveel concreter.

De muzische opdrachten die we geven, zijn open opdrachten waar een kind zijn eigen creativiteit en expressiviteit tot uiting mag brengen. Geen beeldende afwerkte modelstukjes die allemaal hetzelfde zijn. Ook een gedicht verwerken we op een eigen manier, met een eigen inbreng. En met een lied? Daar kan je creatief mee aan de slag door een tekst te veranderen, een nieuwe melodie te zoeken .

Elk kind moet herkenbaar zijn in wat het doet, in hoe het zich uit. Ze moeten zelf onderzoeken, iets leren maken, iets leren analyseren en dat stimuleert dan weer het vermogen tot zelfstandig werken maar ook tot samenwerken.

Kinderen leren ook door onze muzische opdrachten zichzelf of iets te presenteren, te interpreteren en elkaar in ieders eigen creativiteit en openheid te waarderen.

Scroll naar boven