Schoolraad

Onze schoolraad bestaat uit:

Ouders

  • Mevr. Nele Claes
  • Mevr. Rhode Mantels
  • Dhr. Yves Joors

Personeelsleden

  • Mevr. Anke Colaers
  • Mevr. Ellen Luts
  • Mevr. Jess Vranken

Gecoöpteerde leden

  • Mevr. Evy Bogaerts
  • Dhr. Davy Schruers

Deze mensen bepalen mee het globale beleid van de school. Dit gebeurt in nauw overleg met het leerkrachtenteam. Het zijn dan ook deze mensen die je aanspreekt om een antwoord te krijgen op belangrijke vragen of om een oplossing te verkrijgen voor belangrijke problemen. De directeur maakt hier deel van uit. Zij is zowat altijd op school te bereiken, aan haar kan je dus steeds vragen of problemen of voorstellen melden. Zij is trouwens verantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Zij heeft het mandaat om indien nodig snel die maatregelen te treffen die bij een goed pedagogisch, personeels-, materieel en financieel beleid horen. De leden van de schoolraad houden nauw contact met hetgeen op school leeft.

Meer uitleg over de schoolraad, de bevoegdheden en de verkiezingen,…vind je hier.

Scroll naar boven